header banner
Default

USB belleği tek seferde USB yuvasına takmanın yolları nedir?


Bir USB belleği PC veya dizüstü bilgisayarınıza takmak istediğinize, bunu tek denemede yapabildiğiniz zamanlar oldukça azdır. Zira USB belleği USB yuvalarına sadece tek bir yönde takabilirsiniz ve bu, en iyi ihtimalle yüzde 50 şansınız olduğu anlamına gelir.

Peki ama taktığınızda USB belleğin doğru yönde olup olmadığını anlayabileceğiniz yollar yok mu? Tabii ki var...

Bu yazıda size, bir USB belleği her zaman tek seferde doğru şekilde nasıl takacağınızı göstereceğiz.

ekran-alintisi-HHxO

USB belleğin doğru tarafı nasıl bulunur?

VIDEO: ⚡ Usb Belleklerinize Sakin Bunu Yapmayın! #Shorts
Teknoloji TC
  • USB bellekte bulunan USB sembolü her zaman yukarıyı gösterir. Çubukta karşılık gelen bir sembol yoksa, genellikle etiketli taraf yukarıya bakar.
  • Buna dair de bir işaret yoksa, USB belleğin metal plakasındaki deliklere bakın. Bir tarafta sadece iki delik varsa, delikler yukarı bakmalıdır.
  • USB belleğin her iki yanında delikler varsa, deliklerin arkasını görebileceğiniz taraf yukarıya bakmalıdır. Diğer taraftaki deliklerin hemen arkasında siyah veya renkli plastik vardır.

Bir de iyi haberimiz var: USB 3.1'e (Tip C) sahip bilgisayarlar ve USB bellekler artık piyasada. Bu da, artık hengi yönün doğru olduğu ile ilgili kafa yormanıza gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Zira bu tip bellekler her iki yönde de takılabiliyor.

Sources


Article information

Author: Cheryl Brown

Last Updated: 1698383403

Views: 905

Rating: 3.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryl Brown

Birthday: 1933-11-30

Address: 274 Hernandez Crescent, West Stevenville, WY 76655

Phone: +3529525617465493

Job: Biomedical Engineer

Hobby: Graphic Design, Bowling, Photography, Hiking, Badminton, Gardening, Camping

Introduction: My name is Cheryl Brown, I am a spirited, unyielding, unreserved, resolute, striking, dazzling, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.